Adres Sahil Caddesi No:15 Kiriş / 07980 KEMER-ANTALYA
Telefon Tel:+90 242 814 73 73
Fax: +90 242 814 73 44
Email: reservation@vikingturizm.com